Privacystatement

Wij hechten de hoogst mogelijke waarde aan uw privacy en de bescherming daarvan. Middels dit privacystatement lichten wij toe hoe LearNav en XMPL met uw persoonsgegevens omgaan. 

Persoonsgegevens

Wanneer een educatieve instelling of natuurlijk persoon wenst deel te nemen aan de LearNav pilot, dient deze naam en emailadres achter te laten in het daarvoor bestemde formulier. Deze gegevens worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand wat uitsluitend door medewerkers van XMPL kan worden gebruikt om deelnemers en geïnteresseerden periodiek op de hoogte te brengen van relevante ontwikkelingen rondom de LearNav pilot. 

Deze gegevens worden op geen enkele manier verveelvoudigd, doorverkocht of anderzijds gedeeld met derden. 

Op alle activiteiten van XMPL en de daaraan gelieerde handelsnamen is het Nederlands recht van toepassing, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Een deelnemer die zich wil beroepen op het recht te worden vergeten, wordt verzocht een mail met dit verzoek te richten aan support@learnav.nl

Cookies

De Learnav.nl website en de Learnav applicatie maken uitsluitend gebruik van cookies die noodzakelijk zijn voor het correct laten functioneren van de website en/of de applicatie.