Privacystatement

Privacystatement

Wij hechten de hoogst mogelijke waarde aan uw privacy en de bescherming daarvan. Middels dit privacystatement lichten wij toe hoe LearNav en XMPL met uw persoonsgegevens omgaan. 

Persoonsgegevens

Wanneer een educatieve instelling of natuurlijk persoon wenst deel te nemen aan de LearNav pilot, dient deze naam en emailadres achter te laten in het daarvoor bestemde formulier. Deze gegevens worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand wat uitsluitend door medewerkers van XMPL kan worden gebruikt om deelnemers en geĂ¯nteresseerden periodiek op de hoogte te brengen van relevante ontwikkelingen rondom de LearNav pilot. 

Deze gegevens worden op geen enkele manier verveelvoudigd, doorverkocht of anderzijds gedeeld met derden. 

Op alle activiteiten van XMPL en de daaraan gelieerde handelsnamen is het Nederlands recht van toepassing, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Een deelnemer die zich wil beroepen op het recht te worden vergeten, wordt verzocht een mail met dit verzoek te richten aan support@learnav.nl

Cookies

De Learnav.nl website en de Learnav applicatie maken gebruik van cookies. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen cookies die noodzakelijk zijn voor het correct laten functioneren van de website, en third-party cookies.

app.learnav.nl: maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies waarin gebruikerskeuzes (zoals filters) en inlogstatus worden opgeslagen. Deze cookies kunnen niet worden geweigerd.

www.learnav.nl maakt gebruik van functionele cookies waarin gebruikerskeuzes (waaronder cookie toestemming) worden opgeslagen, en third party cookies welke worden gebruikt voor het verzamelen van data over hoe de website gebruikt wordt. Deze data wordt gebruikt om onze website, ervaring en dienstverlening te verbeteren. U heeft als gebruiker de mogelijkheid om deze third-party cookies te weigeren door, wanneer u daarvoor gevraagd wordt, op weigeren te klikken.

Een educatieve oplossing van
Voor meer informatie: info@learnav.nl
Voor technische ondersteuning: support@learnav.nl

Telefoon: 0515 – 22 70 21
LearNav is een handelsnaam van XMPL BV, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69238901
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram