Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden LearNav

Op LearNav, en de andere diensten van XMPL BV zijn de Algemene Voorwaarden zoals opgesteld door branchevereniging NL Digital (versie 2014) van toepassing. 

Privacy- en gegevensbeleid

XMPL bv is zich bewust van haar verantwoordelijkheid en zorgplicht ten opzichte van de dienstverlening binnen LearNav. Wij hebben dan ook een actueel informatiebeveiligings- en privacybeleid, en nemen voortdurend aanvullende en passende technische en organisatorische maatregelen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van onze systemen te waarborgen.

Binnen dit document lichten we toe hoe we hier in praktijk mee omgaan.

XMPL bv verwerkt uitsluitend persoonsgegevens op initiatief van de eindgebruiker of de onderwijsinstelling waar de eindgebruiker bij is aangesloten.

Persoonsgegevens

In LearNav worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • Gebruikersnaam
  • Kennisnet UID
  • Mailadres (optioneel)

Op alle activiteiten van LearNav is het Nederlands recht, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Wilt u gebruik maken van uw rechten binnen de AVG, zoals het recht op inzage, dan kunt u een mailbericht richten aan support@learnav.nl. Onze specialisten zullen uw verzoek zo spoedig mogelijk behandelen.

Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking

De persoonsgegevens welke door LearNav worden verwerkt, worden uitsluitend verwerkt teneinde de applicatie correct te laten functioneren. Aanvullend wordt tot de persoon herleidbare informatie, zoals inlogpogingen en gebruiksstatistiek, geanalyseerd voor het verbeteren van onze dienstverlening en het opsporen van fouten.

In LearNav vastgelegde persoonsgegevens worden op geen enkele wijze vermenigvuldigd, overgedragen of beschikbaar gesteld aan derden.

Overig datagebruik

Bij ingebruikname van LearNav verstrekt de gebruiker XMPL licentie om in LearNav vastgelegde , niet-persoonsgebonden, geaggregeerde gegevens te  gebruiken voor analyse-, verbeterings- en commerciële doeleinden. Onder deze gegevens vallen statistieken over leermiddelgebruik en benchmark informatie.

Vragen

Wij hechten de grootst mogelijke waarde aan uw privacy en de bescherming daarvan. Mocht u aan de hand van deze informatie nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met info@learnav.nl

Een educatieve oplossing van
Voor meer informatie: info@learnav.nl
Voor technische ondersteuning: support@learnav.nl

Telefoon: 0515 – 22 70 21
LearNav is een handelsnaam van XMPL BV, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69238901
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram