Disclaimer

De website LearNav.nl en de applicatie LearNav zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid en correctheid van de gepubliceerde informatie. 

Ook aanvaardt XMPL BV geen aansprakelijkheid voor persoonlijke of materiële schade geleden als gevolg van het gebruik van deze website, de applicatie LearNav of de daaraan gelieerde functionaliteit. Deelname aan de pilot is geheel voor eigen risico.

Verwerkte data kunnen worden gebruikt voor onder andere analysedoeleinden.