Klaar voor 2023

Sinds 2019 heeft Edu-K een nieuw visiedocument; een moderne visie op de leermiddelenketen en hoe deze er in 2023 uit zou moeten zien. De leermiddelenketen was dringend aan een grondige herziening toe. Eentje waarbij de klassieke keten werd “omgedacht” naar een open en laagdrempelig landschap waarin verschillende systemen met elkaar samenwerken.

LearNav is in 2020 ontwikkeld met deze uitdaging in het achterhoofd. Het past dan ook perfect in de moderne leermiddelenwereld én in de visie op de leermiddelenketen in 2023.

De visie leermiddelenketen 2023 heeft 6 uitgangspunten.

  1. Gebruik van leermiddelen staat centraal
  2. Standaarden zijn laagdrempelig, open en de norm
  3. Eenvoud voor de gebruiker is altijd het uitgangspunt
  4. Processen in de keten zijn gescheiden
  5. Gebruiksdata wordt met elkaar gedeeld (onder leiding van leerling/student en/of school)
  6. Gebruikers hebben meerdere opties/keuzes

Hoe past LearNav bij deze uitgangspunten?

XMPL onderschrijft de visie in het visiedocument van de Edu-K. Hoe LearNav binnen elk van deze zes uitgangspunten past, lichten we hieronder dan ook graag toe.

Het gebruik van leermiddelen staat centraal

Het leermiddelenproces valt in de visie uiteen in vier fases: oriënteren, selecteren, verkrijgen en bewaren. LearNav specifiek ontwikkeld om de stap selecteren optimaal te ondersteunen.

Het selecteren van de juiste leermiddelen, passend bij het niveau en het leerjaar van de opleiding waar de leerling in zit, is cruciaal. Fouten die tijdens het selecteren gemaakt worden, leiden vaak tot onnodige frustratie en vertraging tijdens-, en bij aanvang van het schooljaar. Dit kan het effectief gebruiken van leermiddelen in de weg staan.

LearNav helpt gebruikers bij het maken van de juiste keuze. LearNav signaleert leveringsproblemen en helpt met het selecteren van een passende vervanger. Zo biedt de software een solide basis voor het gebruik van leermiddelen in het voortgezet onderwijs.

Standaarden zijn laagdrempelig, open en de norm

LearNav is geschreven met de standaarden in de VO leermiddelenketen als uitgangspunt. Zo loggen gebruikers in met een bestaand Kennisnet- of Entree-account. Ook kunnen de gemaakte leermiddelendiensten heel eenvoudig via beproefde ECK webservices worden aangeboden aan, bijvoorbeeld, de leverancier.

Eenvoud voor de gebruiker is altijd het uitgangspunt

Tijdens de LearNav pilotfase werken XMPL en eindgebruikers intensief samen. Feedback die door de eindgebruikers wordt gegeven, wordt gebruikt om het systeem nog vriendelijker en gemakkelijker te maken. Onze eerste pilotklanten noemen onder andere het gemak waarmee de juiste leermiddelen kunnen worden gevonden, en het meedenkend vermogen van LearNav als grote pluspunten tijdens het muteren.

Processen in de keten zijn gescheiden

LearNav is een lijstenmodule. Het biedt inzicht en helpt gebruikers bij het maken van de lijst. Wat er nadien met de lijst gebeurt, is volledig aan de school. Zo wordt de lijst moeiteloos doorgegeven aan een distributeur of LiFo leverancier via de ECK educational list service; de marktstandaard voor het uitwisselen van leermiddelenlijstgegevens. De lijst kan ook opnieuw worden ingelezen in een eigen administratiepakket, zoals BookMaster, voor verdere afhandeling. Zo blijft LearNav een onafhankelijke tool die met en voor VO scholen is ontwikkeld.

Gebruikersdata wordt met elkaar gedeeld (onder leiding van de school)

Omdat LearNav een tool van de school is, is de school volledig in controle. De beheerder bepaalt wie toegang heeft tot de lijst, en welk toegangsniveau daarbij past. Ook bepaalt uitsluitend de beheerder welke ketenpartijen de lijst mogen uitlezen.

Gebruikers hebben meerdere opties / keuzes

In de markt van 2021 zijn meerdere lijsten modules beschikbaar. LearNav is hier één van en biedt, als onafhankelijk platform, een alternatief voor de door de distributeur voorgeschreven software.

Ook in de software zelf wordt de gebruiker alle keuzevrijheid geboden. Zo werkt het team achter LearNav steeds aan het verder volledig maken van de catalogus, en aan het beschikbaar maken van eigen- en vrije leermiddelen binnen de catalogusfunctie.

Klaar voor 2023

LearNav is gebouwd vanuit de visie op de leermiddelenketen 2023. Hiermee is het pakket niet alleen klaar voor de eisen van de toekomst, maar ook voor de visie van de toekomst.

Wilt u ook ervaren wat de mogelijkheden van LearNav voor uw school kunnen betekenen? Wilt u meedenken en mee ontwikkelen aan het leermiddelenlijstplatform van 2023 en daarna? Meld u dan aan voor de pilot.

Een educatieve oplossing van
Voor meer informatie: info@learnav.nl
Voor technische ondersteuning: support@learnav.nl

Telefoon: 0515 – 22 70 21
LearNav is een handelsnaam van XMPL BV, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69238901
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram